Zasady Eksploatacji Hydrogeneratorów 2009

Zasady Eksploatacji Hydrogeneratorów 2009

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony personelu eksploatacyjnego elektrowni wodnych Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o.o. przy współpracy z PGE Energia Odnawialna SA [dawniej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Warszawa] opracował pierwszą ramową instrukcję eksploatacji hydrogeneratorów.

Zasady Eksploatacji Hydrogeneratorów” są ramową instrukcją stanowiącą zbiór praktycznych zasad bezpiecznej eksploatacji, utrzymania w dobrym stanie technicznym oraz kontroli hydrogeneratorów synchronicznych i asynchronicznych w elektrowniach wodnych przepływowych oraz szczytowo-pompowych.
Przy opracowywaniu niniejszej instrukcji wykorzystano doświadczenia krajowych i zagranicznych firm energetycznych zajmujących się hydrogeneratorami, zwłaszcza w stosowaniu dostępnych technik pomiarowych i diagnostycznych. Zasady w niej zawarte stanowią podstawę do opracowania szczegółowych instrukcji eksploatacji – zwłaszcza w zagadnieniach bezpieczniej obsługi maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi:

  • stanowiskowych – dla określonego hydrogeneratora,
  • techniczno – organizacyjnych,
  • eksploatacji.

Aktualnie nakład wyczerpany.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 

 

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.